Müügitingimused

Need müügitingimused kehtivad juhul, kui ostate tooteid Polar Electro Oy („Polar“) Ühendkuningriigi e-poest aadressil https://www.polar.com/ee .

Samuti pakub Polar mitmesuguseid teenuseid, mille kohta võivad kehtida täiendavad kasutus- ja ostutingimused. Polari teenuste kasutamisel nõustute ka teie kasutatava teenuse kohta kehtivate tingimustega („kasutustingimused“).   Kui need müügitingimused lähevad kasutustingimustega vastuollu, kehtivad kasutustingimused.

Palun lugege need tingimused enne mis tahes kauba tellimist hoolikalt läbi; tellimisel nõustute nende müügitingimustega.

 

1 LEPING

Teie esitatud tellimust käsitletakse Polari toote või teenuse ostu soovina. Kui te olete ostnud Polari toote või teenuse, saadame teile tellimuse ja selle üksikasjade kinnitamiseks e-kirjaga kinnituse („tellimuse kinnitus“). Tellimuse kinnitus on ühtlasi ka teie ja Polari vaheline kaubandusleping.

Kui me tarnime teie tellitud toote(d) või teenused, saadame teile e-kirja („tarnekinnitus“) ning kinnitame, et oleme saatnud toote(d) ja jälgimisteabe.

Kui teie tellitud tooted või teenused saadetakse mitme partiina, saame iga tarnitava partii kohta saata eraldi tarnekinnituse.

Saate oma tellimuse tasuta tühistada seni, kuni me pole teile tarnekinnitust saatnud. Kui toode on tarnitud, hakkavad kehtima allpool esitatud tagastuspõhimõtted.

Palun võtke arvesse, et me müüme oma tooteid partiide/pakkidena, mida tarbijad tavaliselt tellivad.

 

2 TAGASTUSPÕHIMÕTTED

Palun tutvuge kindlasti meie tagastuspõhimõtetega , milles määratletakse Polari e-poes müüdavate kaupade tagastuspõhimõtted.

Kui oleme Polari osutatud tagastusaadressile saadetud tagastatud toote(d) kätte saanud, saab too(de)te omanikuks taas Polar. Polar võib ka too(de)te eest raha tagasi maksta, nõudmata toote tagastamist, aga teie ei või tagasimaksmist nõuda, ilma et tagastaksite ostetud toote(d).

 

3 HIND JA SAADAVUS

Kõik meie veebilehel olevad hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu (KM 20%).

Iga toote saadavus on meie veebilehel osutatud võimalikult täpselt. Kui teie tellimust ei saa mõistliku aja jooksul tarnida, on Polaril õigus tellimus tühistada. Sel juhul maksab Polar tasutud ostuhinna tagasi.

Palun võtke arvesse, et meie esitatud tarneajad on vaid näitlikud ega taga tarnimist osutatud tarneaja jooksul.

 

4 TOOTETEAVE

Üksikasjalikku teavet toote kohta, mida plaanite osta, vaadake siit .

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised, hoiatused ja muud materjalid, mis on teie tellitud tootega kaasas.

Tutvuge meie toodete heakskiitude ja juriidiliste nõuetega siin .

 

5 TARNIMINE

Me tarnime tooteid üksnes Ühendkuningriigi aadressidele. Kõik tellimused tarnitakse vastavalt teabele, mille olete tellimisprotsessi ajal andnud.

 

6 EELMÜÜGIKAUBAD

Eelmüügitooted on e-poes selgelt tähistatud. Eelmüük tähendab, et saate ette tellida uue toote, mis on veel arendusetapis ja pole veel tarnimiseks valmis. Seetõttu on eelmüügitoo(de)te saadavuskuupäev hinnanguline ning ootamatute asjaolude tõttu võib esineda viivitusi.

Eelmüügitoo(de)te ostmisel peate toodete eest maksma tellimuse esitamisel.

 

7 MAKSEVIISID

Riigist olenevalt saab tellimuste eest tasuda krediitkaardiga või teenustega PayPal, Klarna, Sofort või iDeal. Muid makseviise ei toetata. Maksemeetodeid osutab teenusena Worldpay, kelle lehtedele teid tegeliku maksetehingu töötlemiseks edasi suunatakse.

Teie krediitkaardiasutusest (krediitkaardi väljastaja või pank) olenevalt võidakse välistehingute suhtes kohaldada lisatasusid.

 

7.1 Paypal – pole saadaval Jaapanis, Singapuris, Hongkongis ega Austraalias

PayPal on maksete ülekandmise teenus, mis võimaldab teil oma ostu eest maksta PayPali kontoga või teie PayPali kontoga seotud krediitkaardiga.

 

7.2 Sofort – saadaval Austrias, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Šveitsis

Teenuse Pay Now (SOFORT Direct Banking) puhul on teie isikuandmete, nagu kontakt- ja tellimuse andmete töötleja Klarna.

 

7.3 iDEAL – saadaval Madalmaades

Makseviis iDEAL on saadaval Madalmaades asuvatele klientidele. Kliendid, kes maksavad teenusega iDEAL, teostavad oma makse reaalajas pangaülekandega.

 

7.4 Google Pay - saadaval Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Madalmaades, Norras, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis ja Ühendkuningriigis

Google Pay on „digitaalrahakoti“ platvorm ja elektrooniline maksesüsteem, mis võimaldab maksta teie Google'i kontole salvestatud krediitkaartidega.

Rohkem teavet Google Pay kohta saate lehelt Google Pay Help .

 

8 GARANTII JA POLARI VASTUTUS TOODETE EEST

Polar garanteerib, et tema tooted on hõlmatud rahvusvahelise garantiiga vastavalt kehtivatele garantiitingimustele .

Polar ega Polar Groupi ettevõtted ei vastuta järgmise eest:

  1. i) mis tahes kaotuse või kahju eest, mille on põhjustanud teie poolt Polarilt või Polar Groupi kuuluvalt ettevõttelt ostetud toote või teenuse kasutamine või mille on põhjustanud Polari lepingurikkumine;
  2. ii) mis tahes kaudne kahju (sissetuleku kaotus, andmete kaotus, firmaväärtuse kaotus või muu sarnane)

iii) mis tahes otsene või kaudne kahju, mida ei olnud lepingu sõlmimise ajal põhjendatult võimalik ette näha.

Kui kohaldatavas õiguses ei nõuta teisiti, piirdub Polari vastutus kahjude eest teie ostetud toodete või teenuste väärtusega.

Ülalosutatud vastutuse piiramine ei kehti inimvigastuste kohta, mille puhul vastutust ei saa seadusega piirata.

Polar ei vastuta tarnete hilinemise ega muude katkestuste eest, mis tulenevad põhjendatult kontrollimatutest asjaoludest (vääramatu jõud). Hilinemise korral tarnib Polar teie telitud tooted ja teenused nii kiiresti, kui see on põhjendatult võimalik.

 

9 TERVISEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD

Polari tooted ja teenused on sageli suunatud kehaliselt aktiivsetele inimestele ning Polari toodete ja teenustega kaasnevad funktsioonid, mis ergutavad kehalist aktiivsust. Kui teil on kehalist aktiivsust piiravaid haigus(i) või terviseseisund(eid) (näiteks pärgarteri haigus) või kui te kahtlustate, et teil võib see olla, pidage enne Polari toodete või teenuste kasutamist alati nõu arstiga. Polar ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võivad tuleneda sellest, et te ei saa Polari tooteid või teenuseid kasutada.

 

10 ISIKLIKU KONTO ÜKSIKASJAD

Kui teil on meie e-poes oma konto, vastutate oma kasutajanime ja parooli turvalisena hoidmise eest. Peaksite võtma kõik vajalikud ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie kasutajanimi ja parool ei satuks valedesse kätesse. Kui te kahtlustate, et teie kasutajanime ja parooli on valesti kasutatud, või kui kahtlustate, et neid on väärkasutatud, võtke kohe ühendust Polariga.

Te vastutate alati mis tahes ostude eest, mis on teie kontolt tehtud, seda ka väärkasutamise korral.

Vastutate alati meile esitatud andmete täpsuse eest. Teie kontaktteabe ja muu teabe värskendamiseks logige teenusesse sisse.

Te ei tohi kasutada ühtegi Polari pakutavat teenust ühelgi viisil,

  1. i) et põhjustada või tõenäoliselt põhjustada Polari teenusele või teenustele kahju, toimimistõrkeid või katkestusi;
  2. ii) mis läheb seadusega vastuollu mis tahes kriminaalse või ebaeetilise tegevuse tõttu;

iii) mis võib kolmandale isikule põhjustada või tekitada kahju, häirimist või ärritust.

Kui te rikute neid tingimusi, mis tahes muid Polari kehtestatud kasutus- ja teenusetingimusi, kohaldatavaid seadusi ja eeskirju või häid tavasid, jätab Polar endale õiguse keelduda teid teenindamast ja sulgeda teie kasutajakonto.

 

11 KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Neid tingimusi reguleeritakse Soome seadustega. Kõik käesolevatest müügitingimustest või nendega seoses tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei saa lahendada, võib asjaga pöörduda pädeva kohtualluvuse ringkonnakohtusse.

 

12 MUUDATUSED

Polar jätab endale õiguse teha muudatusi oma veebisaitide kohta kehtivates põhimõtetes, nende kasutustingimustes ja põhimõtetes ning käesolevates müügitingimustes. Te nõustute toodete või teenuste tellimisel järgima kohaldatavaid tingimusi. Kui käesolevates müügitingimustes sisalduv mis tahes tingimus on seaduse kohaselt kehtetu, ei mõjuta see muude tingimuste kehtivust. Soovitame teil neid tingimusi korrapäraselt lugeda, et olla muudatustest teadlik.

 

13 LEPINGU RIKKUMINE

Kui Polar ei saa mõnda käesoleva lepingu tingimust jõustada, ei tähenda see, et ta mis tahes hilisemal kuupäeval loobub sama või mõne muu lepingu tingimuse kohastest õigustest.

 

14 LAPSED

Me ei müü tooteid ega teenuseid alaealistele. Täiskasvanutele kasutamiseks mõeldud tooteid võivad osta üksnes täiskasvanud. Kui te olete alla 18-aastane, saate osta üksnes oma vanemate või eestkostja nõusolekul.

 

15 KONTAKTTEAVE 

Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

support.ee@shoppolar.com